Side 9  |  Side 11   

Side 10 fra Krohn - Peters Jul

I MØRKNINGEN JULEAFTEN

Vi sov af Glæde kun lidt i Nat,
og Dagen har været saa lang;
nu har vi os her paa Skamlerne sat,
fortæl en Historie en Gang!
Vi ved, du over hundrede kan.
Mens Faer og Moer gør Træet i stand,
fortæl, lille Bedstemoer! Gjør det! Aa!
Men en, som er lang, at Tiden kan gaae

Bedstemor fortæller:
"Hver Juleaften netop nu,
naar Julegrøden koger,
da vandrer - Peter, hører du! -
igjennem Aftnens Taager
med store Kanestøvler paa
den gamle Jul til Staden;
fra Vindvet kan man se ham gaae
paa Sneen gjennem Gaden.

Forrige side: Forrige side fra Krohn - Peters Jul side  9Næste side: Næste side fra Krohn - Peters Jul side 11