Side 6  |  Side 8   

Side 7 fra Krohn - Peters Jul

BEDSTEMOER INVITERES

Du gamle, rare Bedstemoer,
hvor det var dejligt, at du tror,
at nok du ud tør kjøre.
Og Juletræet er saa stort;
Jeg saa' det staa i vores Port. -
Nu skal du bare høre!

Med Risengrød begynder vi, —
husk paa, der er en Mandel i! -
Og saa skal Gaas vi have.
I Gaasens Ryg et Flag skal staae,
og den har smaa Manchetter paa
og Grankrans om sin Mave.

Forrige side: Forrige side fra Krohn - Peters Jul side  6Næste side: Næste side fra Krohn - Peters Jul side 8