Side 5  |  Side 7   

Side 6 fra Krohn - Peters Jul

Da før jeg ud med Karen gik,
vi var i Bagerens Butik;
dér stod den tykke Bager,
og han skrev op, hvad Karen sa'e:
Til Juleaften skal vi ha'e
to store Julekager.

Gid det var Jul! Hvor det var rart.
Men nu maa den da komme snart,
det varer ikke længe;
thi fra min Stol ved Vindvet her
paa Køkkenmuren jeg jo ser
alt Julegaasen hænge.

Forrige side: Forrige side fra Krohn - Peters Jul side  5Næste side: Næste side fra Krohn - Peters Jul side 7