Side 4  |  Side 6   

Side 5 fra Krohn - Peters Jul

Og Søster Hanne syr og syr.
Hun siger, Julen er saa dyr,
hver Gang hun Grisen ryster.
Til Faer hun har en Pibesnor
af Perler, og til Bedstemoer
hun hækler paa en Trøster.

Jeg vil nok ogsaa noget faa;
jeg maa jo ind i Salen gaa,
naar hun skal til at strikke.
Der inde er der rigt'nok koldt;
men naar jeg spiller med min Bold,
saa mærker jeg det ikke.

Forrige side: Forrige side fra Krohn - Peters Jul side  4Næste side: Næste side fra Krohn - Peters Jul side 6