Side 22  |  Side 24   

Side 23 fra Krohn - Peters Jul

EFTER JULEN

Og Julen endte - Børnene fik
igjen deres Bøger fat og gik
til Skolen glad og fornøjet
Dér tænkte de ikke paa Julen; men
naar Klokken to de kom hjem igjen,
de leged med Juletøjet.

Og deres Juletræ de beholdt,
det vilde staa grønt, blev det nok saa koldt,
det kunde de ikke miste.
Paa Duehustaget det blev sat op
og Spurvene kvidrede i dets Top,
og Duerne sad paa dets Kviste.

Forrige side: Forrige side fra Krohn - Peters Jul side  22Næste side: Næste side fra Krohn - Peters Jul side 24