Side 21  |  Side 23   

Side 22 fra Krohn - Peters Jul

HELLIGTREKONGERS AFTEN

Se, nu er da Julen strax forbi;
det er Helligtrekongers Aften.
Saa ender den rare Jul; men vi
er glade, at vi har haft den.
Tre Lys har vi tændte - tænk en Gang!-
for Kongerne, de, som bragte
Jesusbarnet en Julepresent;
vi ved det, for Faer har sagt det.
Her sidder vi ved vort lille Bord
og ser, hvordan Lysene brænde;
naar de er slukkede, siger Moer,
at saa er Julen til Ende.

Forrige side: Forrige side fra Krohn - Peters Jul side  21Næste side: Næste side fra Krohn - Peters Jul side 23