Side 20  |  Side 22   

Side 21 fra Krohn - Peters Jul

Hun bliver al Tid, til tolv den slaar;
for saa begynder det nye Aar.
Først vil hun "Glædeligt Nytaar" sige,
saa kommer Vognen og hendes Pige.

Naar „Glædeligt Nytaar" vi har sagt
og alle hinanden Haanden rakt,
saa kommer Karen her ind i Stuen
og siger, hun takker Herren og Fruen.

Saa siger Faer, naar jeg skal i Seng:
Hvert Aar maa man blive en bedre Dreng.
Han banker mig lidt med Piben paa Panden,
og han og Moer de kysser hinanden.

Forrige side: Forrige side fra Krohn - Peters Jul side  20Næste side: Næste side fra Krohn - Peters Jul side 22