Side 2  |  Side 4   

Side 3 fra Krohn - Peters Jul

FØR JULEN

Jeg glæder mig i denne Tid;
nu falder Julesneen hvid,
og saa maa Julen komme!
Min Faer hver Dag i Byen gaar,
og naar han kommer hjem, jeg staar
og ser hans store Lomme.

Og paa hans Bord forleden Dag
jeg saa et yndigt, lille Flag,
og det jeg ikke glemmer.
Papir han klipper med en Sax;
men naar jeg kommer ind, han strax
sin Stads i Skuffen gjemmer.

Forrige side: Forrige side fra Krohn - Peters Jul side  2Næste side: Næste side fra Krohn - Peters Jul side 4