Side 19  |  Side 21   

Side 20 fra Krohn - Peters Jul

NYTAARSAFTEN

I Aften ender det gamle Aar,
og derfor vi Æbleskiver faar.
Jo, vi kan lugte, at Karen bager,
mens vi spiller Gnav om Peberkager.

Naa, hvor det buldrer der ude! Hør!
Der kom en Potte på Karens Dør.
Det var vist Anders; for Karen siger,
at han gjør Løjer med alle Piger.

Paa Gaden knalder det Skud paa Skud,
nu skyder Drengene Aaret ud.
Jeg hørte det før, da ned vi rendte
for Bedstemoer fra Vognen at hente.

Forrige side: Forrige side fra Krohn - Peters Jul side  19Næste side: Næste side fra Krohn - Peters Jul side 21