Side 14  |  Side 16   

Side 15 fra Krohn - Peters Jul

JULESANGEN

Men se, Klaveret op er lukt,
og hør, hvor Moer nu spiller smukt!
Med foldede Hænder vi synge maa
Den Julesang, vi har øvet os paa.

Du grønne, dejlige Træ, god Dag!
Velkommen du, som vi se saa gjærne
med Julelys og med danske Flag
og højt i Toppen den gyldne Stjærne!
     Ja, den maa skinne,
     thi den skal Minde
     os om vor Gud.

Den første Jul i et fremmed Land
Vorherre den store Stjærne tændte;
den skulde vise vor Jord, at han
den lille Jesus her ned nu sendte.
     I Stjærneglansen
     gik Engledansen
     om Bethlehem.

Om Jesusbarnet fortalte Moer
saa mangen Aften, vi sad her hjemme;
vi kan hans Bud og hans milde Ord,
vi ved, at aldrig vi dem maa glemme.
     Naar Stjærnen skinner,
     om ham os minder
     vort Juletræ.

Forrige side: Forrige side fra Krohn - Peters Jul side  14Næste side: Næste side fra Krohn - Peters Jul side 16