Side 1  |  Side 3   

Side 2 fra Krohn - Peters Jul

Det er den danske Moder
Hvem Bogen bliver sendt,
Og, hvorom vi vil bede,
Det ved hun vist omtrent!
Når hun blot vil den vise
Sin Datter og sin Pog
Da bliver rigt og prægtigt
Hvert Billed i vor Bog,
Og dersom hun vil læse
Den simple, ringe Sang,
See, da faaer Ordet Vinger,
Ved hendes Stemmes Klang;
Thi alt, hvad hun kun rører,
For ganske vist vi veed,
Det vorder skjønt forvandlet
ved hendes Kjærlighed.

Forrige side: Forrige side fra Krohn - Peters Jul side  1Næste side: Næste side fra Krohn - Peters Jul side 3